صنایع سنگ و سنگبری اطلس

مرمریت دیپلمات تیره

مرمریت دیپلمات تیره

مرمریت دیپلمات تیره

سنگ مرمریت دیپلمات تیره

مرمریت دیپلمات دارای زمینه کرم تیره مایل و با رگه های شاخ گوزنی که در درجات پایین سنگ دیپلمات تم رنگی سنگ ، به رنگ طوسی متمایل میشود . مرمریت دیپلمات تیره دارای چندین معدن فعال است که هرکدام از این معادن رنگ و طرح خاص خودش را دارد . مرمریت دیپلمات تیره تراکم بالایی دارد و ساب و جلای خوبی بر میدارد . مرمریت دیپلمات تیره در ابعاد تایل ، اسلب و طولی فرآوری میگردد . مرمریت دیپلمات تیره مناسب سنگفرش اماکن پر رفت و آمد و سنگ پله و دیواره های داخلی ساختمان میباشد .

  • توضیحات

مرمریت دیپلمات تیره